امروز چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲

دانشجو
استاد
سرپرست
ارتباط با صنعت
مدیر گروه


قابل توجه دانشجویان گرامی

در صورتی که در زمان انتخاب واحد درس کارآموزی را اخذ کرده باشید شماره دانشجویی شما ,نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز ورود شما لحاظ میگردد

بعد از ورود به سیستم کارآموزی نسبت به تغیر رمز خود اقدام نمایید

در اولین ورود دانشجو موظف به تکمیل فرم تعهد میباشد که از منوی مربوطه قابل دسترسی میباشد

بعد از تکمیل فرم تعهد سیستم برای شما فعال خواهد شد و شما میتوانید هر لحظه روند مراحل کارآموزی خود را دنبال نمایید

سیستم جامع کارآموزی دارای صندوق پیام برای کلیه کاربران میباشد

دانشجویان گرامی مینوانند توسط صندوق پیام با استاد راهنما ,مدیر گروه و سرپرست در ارتباط باشند